Ugrás a fő tartalomra

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.


92/313-583

Bemutatkozás


Kedves Látogató!

Köszöntjük a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum honlapján!

Engedje meg, hogy röviden bemutassuk a szervezetünk létrejöttét, működési területét a középfokú oktatásban és az ebből adódó sajátosságát.

A szakoktatás, a szakmák végzésére történő felkészítés Magyarországon több mint 120 éves múltra tekint vissza. Az inasok, a tanoncok, majd a szakmunkások, a technikusok képzésének kerete, a képzés felépítése az évtizedek során jelentős átalakuláson és számtalan változáson ment keresztül. A 21. századba lépve az ipar és a gazdaság felgyorsult fejlődése, az innovációból fakadó kihívások teljes átgondolást kívántak meg a képzéseket megvalósítóktól, a fenntartói döntéshozóktól.

A modernizációs folyamatot Magyarország Kormánya 2015-ben indította el, ekkor alakultak meg országosan megyei szintre lebontva a szakképzési centrumok, mint irányító, szervező és működtető, gazdálkodó feladattal ellátott költségvetési szervezetek, amelyek magukba foglalják a szakképzési alapfeladatokat és köznevelési feladatokat is ellátó intézményeket.

Az újított szakmai képzési rendszer további változtatásra szorult, hisz a megváltozott ipari, gazdasági, társadalmi környezet újragondolást igényelt. Ez viszont már új alapokra helyezte, új struktúrába öltöztette a minőségi szakképzettségre való felkészítést.

A Szakképzés 4.0 stratégia, a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, a hozzá kapcsolódó rendelkezések és a megújult tartalmi szabályzórendszer alapvető, de modern szemléletű koncepciók mentén teremtette meg egyrészt a szakképzési rendszer versenyképességének hosszútávú biztosítását, másrészt a szakma tanulásának rangját, az oktatás színvonalának emelését.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, mint a köztesfenntartó képviselője kettős vezetés - főigazgató és kancellár - alapján koordinálja, ellenőrzi a szakképző intézmények szakmai munkáját és működteti az intézményeket.

A szakképzési centrumunk részeként működően kilenc szakmai önállósággal rendelkező szakképző intézmény látja el közvetlenül a szakképzési alapfeladatokat. Zalaegerszegen öt, Keszthelyen három, Lentiben pedig egy iskolában szerezhetik meg a tanulók a korszerű szakmai ismereteket, fejleszthetik az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségeiket. A kilenc szakképző intézmény technikumi és szakképző iskolai szinten összesen 19 ágazathoz tartozó szakmák elsajátítását biztosítja az intézményeket választó diákok számára. Mindegyik szakképző intézményünk a hagyományokat és az innovációt ötvözve alakította ki szakmai portfólióját, amely magába foglalja a nappali munkarend szerinti, valamint a felnőttek számára szervezett szakmai oktatást, illetve a szakképesítés megszerzésére irányuló képzést is. Fontos kiemelnünk, hogy a szakképzésben való részvétel az első két szakma, illetve az első szakképesítés megszerzésére ingyenes.

Szakképző intézményeink várják a távolabbi városokban, településeken élő diákokat is, számukra Zalaegerszegen és Keszthelyen kollégium biztosítja az elhelyezést.

Sajátosságként szólunk a szakképzési centrumunk részeként működő szakképző intézményeink alapfeladaton túl vállalt, de kiemelt feladatként kezelt tevékenységeiről.

Mindegyik iskola igazodik a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók, valamint mérlegelve egyes ágazatoknál a szakmai oktatás speciális feltételeit, a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy egyedi igényeihez.

Fontos társadalmi szerepvállalás két iskola részéről azon fiatalok támogatása, fejlesztése és a szakiskolai képzés bázisán a munkavilágába való beilleszkedés lehetőségének megadása számukra, akik lemaradtak a tanulásban, esetleg nem sikerült az alapfokú végzettséget megszerezniük, kudarcélményekkel és kompetenciahiánnyal küzdenek. Ezt a szerepet tölti be a Dobbantó program és a Műhelyiskola.

Mindannyian, akik az irányításban, az intézmények működtetésében, a diákok szakmai oktatásában, nevelésében, érettségi, szakmai vizsgára történő felkészítésében vesznek részt, azon vagyunk, hogy a jövő nemzedékei tudatos szakmaválasztással váljanak a jövő jól képzett, sikeres szakembereivé.

Ajánljuk figyelmébe a honlapunkon található további információkat a megújult szakképzésről, valamint tovább kattintva a szakképző intézmények honlapjára a részletes tájékoztatót az iskolákról és a szakmai oktatásukról.

             

                                Vizlendvai László                        Szabó Károly

                                      főigazgató                             kancellárKIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

   8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.

  • Telefon: 92/313-583

   E-mail: info@zegszakkepzo.hu

   OM azonosító: 203067

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000286


  2024Zalaegerszegi Szakképzési Centrum