Ugrás a fő tartalomra

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.


92/313-583

Felnőttek szakmai oktatása


Minden 16. életévét betöltött személy (felső korhatár nélkül) részt vehet a felnőtteknek meghirdetett képzésekben. Intézményeinkben az első két szakma (az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül) megszerzése mindenki számára ingyenes. Az iskolákban lehetőség van rugalmas keretek között, akár munka mellett rövid idő alatt szakmát tanulni. A felnőttek emellett több mint 400, szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítés közül választhatnak.

Technikumi szakmai oktatásba az érettségivel rendelkezők, szakképző iskolai szakmai oktatásba pedig azok kapcsolódhatnak be, akik a középiskola tizedik évfolyamát teljesítették. A szakmai képzésben való részvétel feltételeit és a képzés időtartamát a Programkövetelmények (PK) határozzák meg. A tanórákat heti 2-3 alkalommal az esti órákban vagy hétvégi napokra szervezik, az elméleti órák nagy részét az online térben tartják az intézmények.

A gyakorlati ismereteket tanműhelyben vagy valós gazdasági környezetben, duális képzési partnereknél sajátíthatják el a képzésben részt vevők. A szakmát tanulók szakmai oktatása ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert szakképzettséget tanúsít.

A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzést képesítő vizsga zárja, és a sikeresen vizsgázók államilag elismert szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kapnak.

Felnőttként az iskolában szakmákat és szakképesítést is szerezhetek?

Igen. Az első két szakma megszerzését felnőttképzési jogviszonyban is ingyenesen biztosítja az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező nem állami szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult. Ingyenes képzéseinken az első képesítő vizsga befejezéséig térítésmentesen tanulhatnak azok, akik még nem rendelkeznek az új szakképzési rendszerben szerzett szakképesítéssel.

Munka mellett is tudok szakmát vagy államilag elismert szakképesítést szerezni?

Az iskolák a felnőttek számára mind a szakmai oktatást, mind a szakmai képzést rugalmasan, akár munka mellett, rövid idő alatt szervezik meg, gyakran az esti órákban, akár hétvégén is. Az egyes intézmények képzési programja sokszor ezért is tér el egymástól, igazodva a Képzési Kimeneteli Követelményekben, szakképesítés esetén a Programkövetelményekben meghatározott tartalmakhoz és a helyi igényekhez.


Szakmák

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 74.

Tel.: 92/313-583

E-mail: info@zegszakkepzo.hu

Felnőttképzési engedélyszám: E-001304/2015

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi számok: B/2020/000286, E/2020/000078

Felnőttképzésben résztvevők adatvédelmi tájékoztatója

Felnőttképzés

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSZC) az Innovációs és Technológiai Minisztérium által alapított költségvetési szerv, melynek az alapító okiratban meghatározott közfeladata: köznevelési és szakképzési feladatok ellátása. A ZSZC alaptevékenységei között a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenység keretében jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytat megalakulása óta (2015. július 1.).

Ennek keretében a működési területen (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti városok és a környező települések) a munkaképes korú lakosság számára nyújtunk lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, szerezhessenek új képesítéseket. Ezáltal a térség gazdasági szervezeteit, vállalkozásait és vállalkozóit kívánjuk támogatni oly módon, hogy képzéseink résztvevőinek bővüljön munkavállalási lehetősége, illetve javuljon munkájuk minősége. Képzéseinket a megrendelői igények maximális figyelembevételével, igényes eszközparkkal és felkészült oktatókkal valósítjuk meg.

 A ZSZC felnőttképzési tevékenységére vonatkozó stratégiáját összehangolta és folyamatosan összehangolja az iskolai rendszerű szakmai oktatásra (nappali rendszerű szakmai oktatás, iskolarendszerű felnőttképzés) kialakított hosszú távú elképzeléseivel. A ZSZC részeként működő összes szakképző intézménynek azonos feltételekkel történő működése, működtetése biztosítja a szakmai feladatok hatékonyabb ellátását is.

 A ZSZC jelenleg 9 szakképző intézményében, azok telephelyein folytat képzést.

 A fent bemutatott adatok alapján tehát az iskolarendszeren kívüli képzésben is rendelkezünk a képzések indításához szükséges humán erőforrással, illetve tárgyi feltételekkel. Képzési programjainkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Intézményi minőségpolitikánkban a partnerközpontúság elsődleges.

 A ZSZC képzési palettájának kialakítása során célunk, hogy a gazdasági szereplők (vállalkozások) és a munkaerő piac igények minél teljesebb körben kerüljenek kielégítésre, azaz olyan szakmai oktatásokat és képzéseket kívánunk megszervezni és lebonyolítani, amelyek a legmagasabb színvonalon képesek biztosítani mind a gazdasági szereplők, mind a munkavállalók számára a munkakörök betöltéséhez és a munkavégzés során ellátott feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai tudást és képességet.

 A felnőttképzési tevékenységünk stratégiai tervezése illeszkedik a szakképzés fejlesztésére, átalakítására irányuló állami döntésekhez, stratégiákhoz, továbbá fenntartói elképzelésekhez is.

 A ZSZC vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk.

 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény hatályos előírásai jelentős változást hoztak a felnőttképzési tevékenység területén. A ZSZC a jogszabályi előírásoknak megfelelve kívánja felnőttképzési rendszerét működtetni, a képzési szerkezet kialakítani. Amennyiben a felnőttképzés új szabályozói és előírásai, a ZSZC jövőben indítandó képzései, a képzések feltételei iránt érdeklődik, illetve javaslatokat fogalmazna meg képzések indításával kapcsolatban, úgy kérdéseit, észrevételeit, javaslatait juttassa el a felnottkepzes@zegszakkepzo.hu e-mail címre. Válaszunkat maximum 15 napon belül megküldjük az észrevételező részére.KIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

   8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.

  • Telefon: 92/313-583

   E-mail: info@zegszakkepzo.hu

   OM azonosító: 203067

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000286


  2024Zalaegerszegi Szakképzési Centrum