Ugrás a fő tartalomra

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.


92/313-583

Projektek


GINOP 6.2.3-17-2017-00026 „A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése”

GINOP 6.2.3-17-2017-00026

A projekt az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2020.12.31.
A projekt összeköltsége: 539.653.103,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A GINOP-6.2.3-17. projekt kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus ajánlásokkal.

A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínek:

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.
ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája 8960 Lenti,Petőfi S.u. 23.
ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma 8360 Keszthely, Rózsa u. 12.
ZSZC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.
ZSZC Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma     8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

ZSZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 24.
ZSZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája      8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
ZSZC Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája   8900 Zalaegerszeg, Déryné u 1.
ZSZC Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 27.
ZSZC Csány László Szakgimnáziuma 8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 4-6.
ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

A projekt tevékenységei és műszaki tartalma:
A tagiskolák félévente intézményi szintű helyzetfelmérést készítenek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által elkészített szakmai segédanyagok alapján.

A helyzetfelmérés alapján a tagiskolák cselekvési tervet készítenek a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott alapelvek mentén, NSZFH által kialakított módszertan és sablon alapján.  A cselekvési tervek a tanítás, a tanulás és a 21. századi kompetenciák holisztikus megközelítése alapján készülnek. Olyan rugalmas tanulási terek kialakítására törekednek, amelyben lehetőség nyílik a különböző tanulási stílusokkal való „kísérleti” tevékenységek lebonyolítására, amit az IKT eszközök használata és a terem/termek berendezésének kialakítása is támogat. A technika segítségével erősítik az interaktív tevékenységeket és fokozzák a tanulói részvételt a hagyományos tanulási terekben is, a felügyelet helyett a kommunikáció áll a tevékenységek középpontjában.

Vállalások:

 • A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében,
 • A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése.

A cselekvési tervek alapján – az alapkészség-fejlesztést és a korai iskolaelhagyás szempontjait figyelembe vevő infokommunikációs eszközök beszerzése történik. pl.: számítógépek, laptopok, nyomtatók, projektorok és más audiovizuális valamint 3D eszközök, szakmai oktatást segítő eszközök: elektronikai modulok, hegesztő szimulátor. Ennek része matematikaoktatás, a programozás és a robotika oktatási rendszerére épülő kísérleti pedagógiai programok megvalósításához szükséges eszköz valamint Digitális Közösségi Alkotóműhely. Ami egy olyan speciális nyitott közösségi tér, amelyben projekt alapú oktatás, saját motivációból eredő kísérletezés, nem ipari, hanem egyedi, gyors prototipizálás és oktatás zajlik. A következő alkotó-technológiák egymással kombinálható módon: elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás, fa- és fémmegmunkálás (utóbbi opcionális). A műhelyeknek a nemzetközi szabványoknak megfelelően az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, 20-25 fő egyidejű foglalkoztatására alkalmas mennyiségben.

Az Intézményfejlesztési tevékenység keretében:

Az iskolák kidolgozzák és megvalósítják az alapkészség-fejlesztés intézményi szintű megoldási tervét valamint a komplex pedagógiai-módszertani fejlesztések tervét.

Átdolgozzák az új módszerek bevezetés után az intézményi szabályozó dokumentumokat.

Bővítik az egyes szakterületekkel történő együttműködést. (A köznevelési intézmények, felsőoktatási mentorhálózat, roma szakkollégium, szociális, ifjúságügyi és családügy, egyházak, egészségügy, kulturális intézményrendszer, bűnüldöző szervek, helyi gazdaság, helyi média szereplők, civil szervezetek, önkormányzatok, stb.).

Workshopok keretében gondoskodnak a jó gyakorlatok, tapasztalatok szakmai műhelyek, programok keretében történő disszeminációjáról.

A célok elérése érdekében építenek a nemzetközi kapcsolatokra és adaptálják a külföldön már bevált gyakorlatokat. A nemzetközi mobilitás keretében lehetőséget biztosítanak a veszélyeztetett tanulók külföldi tapasztalatcseréjére.

Szakkörök, versenyek keretében a tehetséggondozás is kellő hangsúlyt kap.

Mentálhigiénés szakemberek segítségét veszik igénybe.

A Centrum vezetője részt vesz vezetői készségek fejlesztését támogató akkreditált képzésen.

A szakmai felkészültség és színvonal emelése érdekében pedagógusok a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 kiemelt projekttel való együttműködésen túl akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseken vesznek részt:

 • személyiségfejlesztés,
 • készségfejlesztés,
 • tehetséggondozás,
 • digitális oktatási és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések,
 • pályaorientáció és tehetségazonosítás.
 • hatékony tanulás-módszertani eljárások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében (Eötvös program)
 • a digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertana
 • egyéb szakmai képzések.: pl.: 3D informatikai képzések

Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása tevékenységek keretében 12 fős szakértői munkacsoportot hoztak létre, akik képviselik az egyes tagiskolákat, gondoskodnak a projekt iskola szintű megvalósításáért és annak szakképzési centrum szintű egységesítéséért. A szakértői munkacsoport részt vesz a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 projekt által nyújtott szakmai és intézményfejlesztést támogató programokban.

Mérés-értékelésben jártas szakemberek részvételével a 9. osztályos tanulók 5 kompetenciából év eleji készségfelmérésen esnek át.

A felmérés alapján szakképzési centrum tanulói létszámának legalább 5 %-át kis létszámú tanulói csoportokba szervezik az alapkompetenciák megerősítése céljából, mely alapján reményeink szerint csökkenthető lesz a korai iskola elhagyók száma. A tanulói csoportokba az iskolai lemorzsolódással leginkább veszélyeztetetteket, valamint a Szakképzési Hídprogramban tanulókat vonják be. Az alapkészségek (szövegértés, szövegalkotás, írásbeli és szóbeli anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, számolási készségek, digitális alapkészség) mellett a tanulói problémamegoldó készség és a kritikus gondolkodás képessége is fejlesztendő terület.

A projektmunka, szakmai nap, tanulmányút keretében gondoskodnak az integrált nevelés, az együtt gondolkodás, a társtól tanulás, a kritikai készség, a logikus gondolkodás tanulókban történő megerősítéséről. Lehetőséget biztosítanak a tanulók számára, hogy a felfedező tanulást megismerhessék: modelleket alkossanak, ötleteiket kipróbálhassák és maguk értékeljék az eredményeket.

A projekt keretében kialakított tanulói csoportok eredményeiről, tapasztalatairól folyamatosan, legalább félévente összegzést szükséges készíteni a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívás keretében kialakított iránymutatás alapján az NSZFH, valamint a fenntartó részére.

A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek:

 • A roma tanulók részéra Roma mentori tevékenység bevezetése.
 • A digitális napló adatain alapuló beavatkozási terv készítése.
 • Előadások szervezése az iskolai kortárs kiközösítés és zaklatás ellenes iskolai tevékenységek megteremtése céljából.
 • Nyári táborok keretében szakmai felkészítő tanfolyamok valamint a sikertelen vizsgát tett diákok részére a vizsgákra felkészítő korrepetálás.
 • Külföldi, tanári és tanulói, testvériskolai kapcsolatok kialakítása a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem területén való egymástól tanulás, illetve motiválás érdekében.
 • Példakép, jövőkép és alumni programokat szervezése.
 • Foglalkozások tartása a vállalkozói készség fejlesztés érdekében.
 • A korai iskolaelhagyás veszélyével fenyegetett diákok részére színházlátogatás biztosítása.
 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Kónyáné Tömpe Lívia
szakmai menedzser
E-mail: konyalivi@gmail.com

Makovecz Attila
projektmenedzser
E-mail:  makovecz.attila@zegszakkepzo.hu
Tel.: +36 30 317 86 20

Ferencz József
pénzügyi menedzser
E-mail: ferencz.jozsef@zegszakkepzo.hu
Tel.: +36 30 317 86 20

ESZA_infoblokk_png

GINOP 6.2.3-17-2017-00026 „A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése”


Csatolt fájlok

ZSZC_GINOP_623_eredmenykommunikacio_2021_01_09_v_12_00-lektoralt_vegleges.pdf

Letöltés


KIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

   8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.

  • Telefon: 92/313-583

   E-mail: info@zegszakkepzo.hu

   OM azonosító: 203067

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000286


  2024Zalaegerszegi Szakképzési Centrum