Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

SZC logo
  • Intézményeink
  • Hírek
  • Galéria
  • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Projektek


GINOP 6.2.7-20-2021-00009 "Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési infrastruktúrára"

GINOP 6.2.7-20-2021-00009

ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONTOK INFRASTRUKTURÁLIS
ÉS SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSE AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI STRUKTÚRÁRA

A projekt megvalósítási időszaka:

2021.05.01 - 2022.10.31.

A projekt összeköltsége:

279 999 731,- Ft

Támogatás mértéke:

100%

 

A képzési rendszerünk nem a munkaerőpiac keresletén alapul, hanem elsősorban kínálatalapú, ami hosszú távon versenyképtelenséghez vezet. A KKV-k nagy része munkaerő-problémákkal küzd, nehezen tudja betölteni az üres álláshelyeket, az új munkatársak esetén komoly hiányosságokat tapasztalnak szakmai ismereteik és kompetenciáik terén. A helyzet javítása érdekében egyre több KKV lenne hajlandó részt venni a duális képzésben.

A GINOP-6.2.7-20-2021-00009. projekt egyik kiemelt célja a szakképzési centrumok aktív vállalati kapcsolatainak fejlesztése és a KKV-k szerepvállalásának erősítése a gyakorlati képzésben. A szakképzési centrumok meglévő tanműhelyeire, infrastruktúrájára és eszközeire alapozva létre kell hozni a KKV-k együttműködésére alapozott Ágazati Képzőközpontok rendszerét.

A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínek:

  • Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.
  • Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola, 8360 Keszthely, Mártírok útja 1
  • Báthory István Technikum, 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

A projekt tevékenységei és műszaki tartalma:

Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:
közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

A Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola tanműhelyében 2 tanterem összevonásával és az alapanyagraktárak átalakításával egy modern cukrász tanműhelyt alakítunk ki. A meglévő tankonyhákat korszerűsítjük és a kor követelményeinek megfelelően átalakítjuk. A szakács és cukrász képzés gyakorlati oktatásához üzemi konyhai és cukrászati gépeket, eszközöket szerzünk be.

A Zalaegerszegi Báthory István Technikum tanműhelyéhez a meglévő nagykonyhai berendezéseket egészítjük ki a még hiányzó berendezésekkel.

A létrejövő Ágazati Képzőközpontot működtető nonprofit kft.-t alapító vállalkozások vezetőinek, munkatársainak, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum oktatói, munkatársai számára

  • Ágazati Képzőközpontok tevékenységét támogató képzések keretében: Korszerű étterem működtetése, Modern cukrászati technológiák és termékek címmel
  • Az ágazati képzőközpontok létrehozását támogató képzések keretében: Vállalkozási, gazdálkodási és munkajogi ismeretek címmel szervezünk képzéseket.
  • A képzések gyakorlati helyszínét béreljük és a gyakorlat elvégzéséhez szükséges anyagokat biztosítjuk.

A képzések megvalósítása során együttműködünk a GINOP-6.2.6-20 Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák című kiemelt felhívás kedvezményezettjével.

A képzéshez kapcsolódik a felhívás indikátora is, amely Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő illetve a képzéseken tanúsítványt szerző szakemberek számát jelenti. A vállalásunk minkét esetben 100-100 fő.

A projekt keretében megalapítunk egy az Ágazati Képzőközpontot működtető Nonprofit Kft-t. Elkészítjük a Kft. és a Kft. által végzett tevékenységek szabályozó dokumentumait.

Az ÁKK próbaüzemeléséhez a működtető személyek betanulásához szükséges anyagokat biztosítjuk.

Az Ágazati Képzőközpont sikeres indulását biztosító marketing kampányt folytatunk

A projekt megvalósulását elősegítő minőségbiztosítási tevékenységet dolgozunk ki.

A projektzárást követően könyvvizsgálatot kérünk a tevékenységek ellenőrzésére.

Biztosítjuk a kötelezően előírt nyilvánosságot a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Léránt Viktória
szakmai vezető
E-mail: lerant.viktoria@zegszakkepzo.hu

Makovecz Attila
projektmenedzser
E-mail: makovecz.attila@zegszakkepzo.hu

Ferencz József
pénzügyi menedzser
E-mail: ferencz.jozsef@zegszakkepzo.hu

ESZA_infoblokk_png

Széchenyi 2020